You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

A Program bemutatása

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal – mint konzorciumi partner legfontosabb célja a gazdasági és foglalkoztatási folyamatok pozitív irányú befolyásolása a helyi szereplők segítségével. Ennek érdekében konzorciumvezetőként Paktumszervezet felállítását kezdeményezzük, amihez igyekszünk – mint a projekt elsődleges célcsoportja – a megyei gazdasági szereplők, a munkáltatói versenyszféra, az érdekelt szervezetek, intézmények bevonását megvalósítani. A megye gazdaságának szempontjából kiemelten fontos a foglalkoztatás bővítése, így ezen együttműködéssel segítjük a vállalatok és munkavállalók alkalmazkodását a foglalkoztatáspolitikai, gazdasági és munkaerőpiaci változásokhoz.
A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel fog működni. A foglalkoztatási partnerségek célja egy széles körű térségi, megyei partnerség megszervezése azzal a céllal, hogy azonosításra kerüljenek a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémái és mozgósításra kerüljön minden rendelkezésre álló erőforrás, egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében. Releváns szereplők bevonásával megyei partnerséget hozunk létre, konzultációk során megyei szintű gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítünk, majd stratégiát alkotunk, és elkészítjük a megyei paktum-programot. Ezen feladatok a Megyei Önkormányzat végzi el a Paktumszervezet tagjai által felvetett és egyeztetett javaslataik, tanácsaik alapján.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.1.1-15. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében megvalósuló „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt a megyében 2,593 milliárd Forint megítélt támogatási összeggel lehetőséget teremt a Paktumszervezet által meghatározott célok, feladatok elvégzésére, a megyében a jelen környezeti feltételekhez, a gazdasági szereplők igényeihez igazodó, fenntarthatóbb és támogathatóbb foglalkoztatáspolitika megvalósítására.

Egyedi látogatók:  3981
Oldalmegtekintések:  7629